FANDOM


Här kan du se övningspusslens originalinstruktioner.

Side Chains - Sidokedjor Edit

Level 1-1: En liten konflikt

Det här är ett protein. Vi behöver din hjälp till att vecka det till sin rätta form!

Avlägsna konfliktområdet (clash) genom att klicka och dra den ena sidokedjan bort från det andra.


Level 1-2: Bred ut det

Alla dessa sidokedjor är i vägen!

Jämna ut dem tills inga konfliktområden finns kvar.


Level 1-3: Gömda konfliktområden

Från den här vinkeln kan du inte se sidokedjorna.

Vänsterklicka och dra på den vita bakgrunden för att rotera vyn. Du kan också flytta på eller zooma genom att dra med den högra eller mittersta knappen i stället.


Level 1-4: Göm det hydrofoba

Den stora hydrofoba sidokedjan har fastnat utanpå!

Göm den i det tomma rummet i proteinets inre och flytta den blå, hydrofila till utsidan.


Backbone - Ryggrad Edit

Level 2-1: Skaka av det

Ryggraden är röd av konfliktområden!

Gör den grön. Om du fastnar, kan "Shake Sidechain"-verktyget (skaka sidokedjan) hjälpa dig.


Level 2-2: När ryggrader kolliderar

Det här konfliktområdet kan inte avlägsnas genom att flytta endast på sidokedjorna!

Dra i proteinets ryggrad i stället.


Level 2-3: Vicka på ryggraden

Allt vad det här proteinet behöver är lite "Wiggle Backbone" (vicka på ryggraden)!

Om du sliter upp det här proteinet allt för mycket för att vicka det tillbaka igen, kan du alltid starta pusslet om (reset) genom att klicka på den blå knappen ovan.


Packing - Att packa Edit

Level 3-1: Dubbelpackning (guidad)

De korkskruvsformade helixarna befinner sig för långt ifrån varandra!

Dra i proteinet så att det motsvarar guiden och göm de hydrofoba delarna mellan helixarna.


Level 3-2: Trippelpackning (guidad)

Nu befinner sig två av helixarna på fel ställe!

Om du inte vill att den mittersta helixen skall röra sig när du drar i de andra, kan du dubbel-mittklicka på den för att låsa den på ställe ("Lock").


Level 3-3: Dubbelpackning

Nu har du ingen hjälp av en guide!

Packa helixarna tätt, så att de hydrofoba delarna pressas mellan dem.


Level 3-4: Trippelpackning

Ingen guide? Vad gör du då?

Se noga efter var alla hydrofoba delar kan passa ihop: packa dem tätt ihop till en klump i mitten.


Hydrogen Bonds - Vätebindningar Edit

Level 4-1: Flak tillsammans

Det här proteinet består av två platta beta-flak (beta sheets).

Dra flaken ihop!


Level 4-2: Lås och sänk

Ett av flaken sitter fel!

Dra det tillbaka tills vätebindningar uppstår. Minns att du kan mellanklicka för att låsa och använd "Shake" och "Wiggle" så snart som flaket är tillräckligt nära.


Level 4-3: Ensamma flak

Två små flak, borttappade och ensamma...

Hjälp dem att finna varandra genom att tänja ut ett gummiband (Rubber Band) emellan dem: mellanklicka på det ena flaket och dra i riktning mot det andra. Starta "Wiggle" för att sätta dem i rörelse.


Level 4-4: Flak och trappstegar

Tre flak har dragits isär!

Använd gummiband för att dra ihop dem tills vätebindningar framträder. Så snart som vätebindningarna syns, kan du avlägsna gummibandet och starta "Wiggle".


Tweak and Rebuild - Nypning och återuppbyggning Edit

Level 5-1: En enkel nypning

Helixen har svängts i fel riktning!

Rotera det tillbaka på plats med "Tweak"-verktyget. Du ser det när du högerklickar på helixen.

Du har påbörjat en nypning!

Klicka och håll utanpå de violetta pilarna för att rotera proteinet i den valda riktningen.

Håll öga på dina poäng (score)! Om du vrider helixen för långt kan du vrida den tillbaka i motsatt riktning.


Level 5-2: Den rätta rotationen

Hitta den helix som behöver roteras och rätta till den med "Tweak"-verktyget!

Du måste möjligen anväda ångra-menyn (Undo). Klicka på det ställe på tidslinjen som du vill återvända till.


Level 5-3: "Rebuild" reparerar

Den röda öglan har fastnat på fel ställe!

Försök att använda "Rebuild"-verktyget (återuppbyggning) för att öppna upp ögglan. Du ser det när du högerklickar på öglan.

Du har påbörjat återuppbyggningen av ryggraden!

Proteinet provar på olika strukturer.

När det verkar bra, klicka på "Stop Rebuild" och försök med en omgång "Shake" och "Wiggle" att avlägsna konfliktområden.


Level 5-4: Svängning med gummiband

En hydrofobisk sidokedja är felsvängd!

Sväng på zickzack-strukturen med hjälp av två gummiband och en omgång "Rebuild": med det ena bandet dras den hydrofoba sidokedjan neråt, med det andra den hydrofila uppåt.


Everything - Allting Edit

Level 6-1: Nästan färdig

Proteinet ser bra ut men Wiggle har fastnat på ställe!

Skuffa till (nudge) proteinet så mycket att "Shake" och "Wiggle" ger dig de sista poängen.


Level 6-2: De få sista poängen

Packa ihop helixarna för att få möjligast många poäng!

Håll öga på röda eller orange delar av ryggraden som du kan justera för att få flera poäng.


Level 6-3: Den sista utmaningen

Vecka det här och sedan är du färdig för tävlingspusslen!

Arrangera flaken sida vid sida, packa helixarna. Du vet vad du skall göra.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.